Iedere dag

een stapje hoger

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen, over bijvoorbeeld de dagindeling, het meenemen van tussendoortjes, het maken van een afspraak met de leerkracht, intern begeleider of schoolleiding of over schoolactiviteiten.

Algemene vragen

Vragen over bewegingsonderwijs

Vragen van nieuwe ouders

Vragen over contact met school

Algemene vragen

Wat zijn jullie schooltijden?
Wij werken met een contnurooster en de schooltijden zijn van 8.30 tot 14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 8.30 tot 12.15 uur op vrijdag. De kinderen kunnen naar binnen vanaf 8.20 uur (inloop)

Op welke plek kan ik mijn kind ophalen?
Zolang er kinderen buiten spelen vragen we ouders om buiten het hek te wachten. Als alle kinderen binnen zijn, dan is het natuurlijk prima als jullie op het plein wachten bij de hoofdingang. De groepen 1, 2 en 3 lopen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten.
Alle kinderen verlaten de school via de hoofdingang.

Wat moet mijn kind meenemen als pauzehapje?
Wij verzoeken om een gezonde pauzehap mee te geven naar school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fruit of groente. Uiteraard hoort hier ook iets te drinken bij. Kies voor iets waar weinig suiker in zit. Koolzuurhoudende frisdranken zijn verboden.

Mijn kind is jarig, wat is het traktatiebeleid?
Wanneer een kind in de klas zijn verjaardag viert, gebeurt dit doorgaans om 10:00 uur. Kinderen mogen in de klas trakteren, we vinden het belangrijk dat dit een gezonde traktatie is. Kijk voor tips op www.gezondtrakteren.nl.
Na de viering van de verjaardag in de klas, mag de leerling met twee klasgenootjes de klassen rond, zodat de andere leerkrachten een felicitatie kunnen schrijven op een verjaardagskaart.

Mijn kind is ziek, waar kan ik afmelden?
Afmelden kan telefonisch via het telefoonnummer van school: 0578-571555. Graag bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur. De periode voor schooltijd is altijd erg druk, als er niemand opneemt, probeer het gerust na 8:30 uur nogmaals. Een Parro-berichtje naar de leerkracht is natuurlijk ook mogelijk.

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op school?
Jazeker. Alle kinderen blijven de hele dag op school. Ze eten tussen de middag met de leerkracht in de groep.

Is er toezicht op het schoolplein?
's Ochtends gaat de deur om 8.20 uur open en dan mogen de kinderen naar binnen. Voor die tijd bespreken de leerkrachten de dag en is er dus geen pleinwacht.
In de pauzes gaan leerkrachten met de kinderen mee naar buiten.

Waar kan ik parkeren?

Tijdens het halen en brengen is het vaak erg druk in en rond de school, dus ook op de straat waar ouders rijden en kinderen oversteken. Op het gedeelte vlak voor de school is het verboden te parkeren. Parkeren kan wel op de parkeerplaatsen in de wijk tegenover school. De meeste bovenbouwkinderen komen op de fiets naar school, graag rustig rijden!

Wat is GVO of HVO?
Op de Sprenge-Vaassen wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) gegeven. Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland.  Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
GVO/HVO wordt gegeven door een vakleerkracht in groep 5 t/m 8. Elke week volgen leerlingen een les van drie kwartier. Ouders maken hun keuze voor iedere start van een nieuwe schooljaar voor HVO of GVO kenbaar door middel van een keuzeformulier. 

Vragen over bewegingsonderwijs

Heeft mijn kind gymspullen nodig?
Ja, uw kind heeft gymspullen nodig. Dit is belangrijk in verband met hygiëne. Een korte broek met een t-shirt of een gympak is geschikt.
Gymschoenen zijn ook belangrijk. Kinderen mogen niet op sokken gymmen in verband met veiligheid. Blote voeten zijn niet wenselijk in verband met hygiëne.

Waar worden gymlessen gegeven?

Gymlessen worden gegeven in gymzaal naast de school.
De kleuters gymmen in hun speellokaal en een keer per week in de gymzaal.

Is er een vakleerkracht?
Emiel en Janny zijn de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Zij geven twee keer per week gymlessen aan alle groepen. Op vrijdagmiddag kunnen de kinderen kiezen voor een extra gymles tijdens het circuit.

Wordt er vanuit school schoolzwemmen verzorgd?
Op donderdagochtend (een keer per 14 dagen) heeft groep 5 schoolzwemmen.

Is er peutergym?

We vinden het belangrijk dat ook jonge kinderen plezier hebben in bewegen. We proberen een keer per week een mogelijkheid te creëren waarop peuters (vanaf 2,5 jaar) mee kunnen gymmen met onze kleuters. Neem even contact op met Janny Thomassen wat de mogelijkheden zijn.

Vragen van nieuwe ouders

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Je kan je kind aanmelden vanaf drie jaar. Al voor die tijd een kijkje op school nemen is natuurlijk altijd mogelijk. Voorafgaand aan de inschrijving is er altijd een intakegesprek met de directeur.

Is er sprake van een wachtlijst?
Er is geen sprake van een wachtlijst. We vinden het wel fijn om een eerste kennismakingsgesprek te voeren rond de derde verjaardag in verband met onze lange termijn planning.

Mijn kind heeft een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?
Als jouw kind een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte heeft, geef dit aan bij de de directeur bij het eerste kennismakingsgesprek.

Ik zoek een school voor mijn kind vanwege een verhuizing naar Vaassen, hoe weet ik of er plek is?
Maak een afspraak met de schoolleiding. Wanneer er sprake is van zij-instroom kijken we niet alleen naar het leerlingaantal in een groep, maar ook naar de zorgbehoefte.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?
Kinderen mogen officieel vanaf hun vierde verjaardag naar school.

Mag mijn kind eerst komen wennen op school?
In aanloop naar het starten op school, mogen kinderen komen wennen. Afspraken hiervoor worden gemaakt met de leerkracht van de groep waar het kind geplaatst wordt.

Mag ik kiezen in welke groep mijn kind komt?
Nee, de leerkrachten delen de groepen in. We kijken hierbij naar aantal, zorgbehoefte, aantal jongens/meisjes. Broertjes en zusjes proberen we waar mogelijk in aparte groepen te plaatsen.

Mijn kind gaat naar een school in de buurt,maar we willen overstappen, kan dat?
Maak een afspraak met de directeur. Zo'n verzoek tot een overstap heeft altijd een reden en moet ook besproken worden met de schoolleiding van de huidige school.

Vragen over contact met school

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?
We spreken tijdens het startgesprek af op welke wijze en hoe vaak kinderen, ouders en leerkrachten communiceren. Een goede samenwerking vinden we echter zeer belangrijk. Is er noodzaak voor een extra gesprek? Neem dan even contact op met de leerkracht (Parro of mail) voor een extra afspraak.

Ik wil de leerkracht voor schooltijd iets belangrijks vertellen over mijn kind, kan dat?
We merken dat ouders soms voor schooltijd belangrijke informatie willen delen met de leerkracht. De periode voor schooltijd is soms erg druk en moet de leerkracht aandacht hebben voor alle kinderen, waardoor het er niet van komt. Wil je iets belangrijks doorgeven aan de leerkracht, dan vinden we het fijn als je om 8:00 uur even belt.
Een afspraak maken voor na schooltijd is uiteraard ook mogelijk.

Ik wil graag in gesprek met de intern begeleider of schoolleiding. Is dit mogelijk?
Dit is mogelijk. Geef dit aan bij de leerkracht vanjo uw kind of stuur een e-mail naar de directeur of intern begeleider.

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?
Er is een uitgebreide klachtenregeling. Deze staat uitvoerig beschreven in de schoolgids.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.