Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Missie:

SAMEN ONTWIKKELEN TOT EEN ZELFREDZAAM MENS

Visie:

Veiligheid

‘Leven in een omgeving waar je jezelf kunt én mag zijn, waar duidelijke normen en waarden met elkaar zijn afgesproken/vastgelegd’.

De Sprenge Vaassen is een veilige omgeving waar kinderen samen tot leren komen. De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang om een zelfredzaam mens te worden. Onze basis is daarom een positief en veilig klimaat. Een duidelijke structuur, goede afspraken en regelmaat zijn hierbij basisvoorwaarden. Wij besteden hier veel aandacht aan.

Relatie

‘Een relatie is een band die bestaat uit vertrouwen en acceptatie van jezelf en de ander’.

Een kind moet het gevoel hebben dat het serieus genomen wordt en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Een kind moet weten dat de leerkracht er voor hem of haar is en dat deze het vertrouwen heeft in de mogelijkheden van zijn verdere ontwikkeling. Om goed met elkaar om te gaan is het van belang, dat kinderen hun eigen gevoelens en die van anderen leren (her)kennen en dat ze leren om zich te beheersen. Dit vraagt een basis van vertrouwen en acceptatie van jezelf en de ander.

Eigenaarschap

‘Is het bewust worden van denken waarom en waarvoor je iets doet om vervolgens zelf keuzes te maken en deze durft te maken’.

Naast een veilige omgeving en de gezonde relatie met jezelf en de ander vinden we eigenaarschap belangrijk. Kinderen krijgen vertrouwen dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun eigen ontwikkeling. Binnen de kaders van de school maken zij zelf keuzes en maken ze gebruik van de kennis en ervaring van anderen. In de veilige omgeving is ruimte om te leren van fouten, zodat ‘lef’ om te leren vanzelfsprekend is. Zo dragen wij ons steentje bij aan een wereld met mensen zonder vrees.

Op de pagina 'Ons team' stellen wij ons graag aan u voor.

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.