Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Onze school kent een lange historie, die gestart is als de Dorpsschool. Het oude schoolgebouw bestaat al lang niet meer en heeft plaatsgemaakt voor een fris en modern pand. Het bordkrijt is vervangen door digiborden en de naam is veranderd in Sprenge, een door mensen gegraven beek, die veel vrijheid heeft, maar toch in haar loop wordt begeleid.

Niet alles is verdwenen. In ons onderwijs kijken we steeds kritisch naar wat werkt en wat goed is voor kinderen. Dan komen we er steeds weer achter dat de basis van gewoon goed onderwijs al heel lang hetzelfde is: kinderen die zich veilig voelen en gezien worden door een leerkracht die goed uitlegt en hen begeleidt naar zelfstandigheid.

In onderstaande tegels leggen we uit wat we belangrijk vinden, hoe we dat doen en wie daaraan meewerken.De Groepen

Alles over de groepen. 

Zelfstandigheid

Omgaan met uitgestelde aandacht, werk inplannen en zelf oplossingen vinden. 

Effectiviteit

Leertijd goed benutten, keuzes maken en doelgericht

Snappet

         Snappet NL | LinkedIn

Vanaf midden groep 3 t/m groep 8 werken de kinderen voor rekenen en taal met Snappet. Borging

Overleggen, klassenbezoeken en statuut. 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven..