Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

De Groepen

Onze school is onderverdeeld in twee onderbouwgroepen (groep 1-2), een middenbouwgroep(3-4-5) en een bovenbouwgroep (groep 6-7-8). In het totaal zijn er 4 groepen. 

Groepsgrootte

Onze groepsgrootte in de onderbouw start op 15 leerlingen per groep. Dit groeit in de loop van het jaar naar 2 groepen van 25 leerlingen. Deze kleinschaligheid heeft als voordeel dat er voldoende tijd en ruimte is voor ieder kind. De middenbouw telt 17 leerlingen en de bovenbouw 26 leerlingen 

Onderbouw

Planbord 
In de groepen 1/2 werken wij met het planbord voor het plannen van taken. Op maandag start de week en kiezen de kinderen op welke dag zij de taak gaan maken. De kleur magneet van die dag, hangen zij achter hun naam. Aan het eind van de dag wordt gereflecteerd door de leerkracht op het handelen van het kind gedurende de taak. 

Kiesbord
Tijdens de inloop plannen ze een taak onder begeleiding van ouders/verzorgers voor het eerste speel/werkmoment. Bij het tweede speel/werkmoment op de dag wordt er rekening mee gehouden met de kleur van de dag. Op het kiesbord staan de verschillen hoeken weergegeven met bijpassende afbeelding. Alle hoeken zijn vrij kiesbaar voor de hele week. De kinderen kunnen in die hoeken zelfstandig activiteiten uit de kast (zoals klei, tekenspullen en spellen) pakken. Per hoek is aangegeven hoeveel kinderen er kunnen spelen/werken. 

Verantwoordelijkheid voor de omgeving en materiaal
Kinderen worden allemaal voor een taak verantwoordelijk gesteld, bijvoorbeeld de bouwhoek of de leeshoek. Zij controleren aan het einde van de dag of hun onderdeel netjes en correct is achter gelaten. Ook zijn er kinderen verantwoordelijk voor verzorging van de planten, ramen, lampen en deuren. Kinderen corrigeren elkaar en wijzen elkaar op hun taken. 

Samenwerken
Naast dat kinderen veel samenwerken en spelen in de klas, zijn kinderen ook maatje van elkaar. Zij helpen elkaar wegwijs te maken in de klas en school. Op deze manier wordt ook de verantwoordelijkheid aangesproken.

Doorstroom naar groep 3

De leerlingtelling vindt plaats op 1 oktober. Lange tijd werd die datum als grens aangehouden om een kind ‘eerstegroeper’ of ‘nuldegroeper’ te noemen. Als een kind voor 1 oktober 4 jaar werd, was hij of zij meteen ‘eerstegroeper’. Als de verjaardag na 1 oktober viel, kwam dit kind binnen als ‘nuldegroeper’ en telde pas het jaar erop mee.

Een kind die 2 oktober 4 jaar werd, zat dus bijna 3 jaar in de onderbouw.

Deze regelgeving is inmiddels veranderd. Volgens de wet moet een kind binnen 8 jaar de basisschoolperiode doorlopen, behalve als er een goede reden is om te verlengen. Enkel de geboortedatum is geen reden om te verlengen. Bij het besluit een kleuter door te laten stromen naar groep 3 of juist nog een jaar in groep 2 te laten, kijken we naar het kind.

Inmiddels is het zo dat we geen ‘nuldegroepers’ meer hebben. Alle 4-jarigen stromen in als ‘eerstegroeper’. Aan het eind van het schooljaar gaan we kijken naar het kind en besluiten we in overleg met de ouders op grond van de ontwikkeling van het kind of het kind in groep 1 blijft of doorgaat naar groep 2. De kalenderleeftijd is daarin dus niet bepalend.

Middenbouw

In de middenbouw (groep 3, 4 en 5) ligt het accent op het aanleren, automatiseren en memoriseren van basisvaardigheden. De kinderen leren lezen, schrijven en starten met rekenen. Het zelfstandig werken, zoals in de onderbouw aangeboden, wordt voortgezet en uitgebreid. De kinderen krijgen verplichte dagtaken die ze zelf mogen inplannen. De rol van de leerkracht is hierbij nog groot.

Wereldoriëntatie, techniek, culturele en kunstzinnige vorming krijgen een belangrijkere plaats binnen ons onderwijs. 

Bovenbouw

In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) ligt de nadruk op (aanleren van) zelfstandigheid. In de bovenbouw wordt verwacht dat kinderen hun eigen werk kunnen plannen en kritisch zijn op dat eigen werk.

Naast de basisvakken besteden we tijd en aandacht aan vaardigheden die de kinderen nodig hebben in het voortgezet onderwijs, zoals studievaardigheden, informatieverwerking, presentatietechnieken en samenwerken. Met de kinderen bespreken we niet alleen het eindresultaat, maar vooral het proces. We leggen een basis voor zelfreflectie en initiatief. Wereldoriëntatie, techniek, culturele en kunstzinnige vorming worden zowel in de methode als in projectvorm aangeboden.

In de onderbouw,middenbouw en bovenbouw wordt Engels aangeboden.

 

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.