Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Effectiviteit

De leerstof wordt groepsgewijs aangeboden, waarbij de groepssamenstelling kan wisselen. De jaarstof wodt vertaald in periodieke programma's en weekplannen. Daarin worden de leerdoelen vastgesteld en besproken met de leerlingen. Voor de leerlingen is er een keuzevrijheid om naast de kerntaken aan doelen te werken die zij nog niet beheersen. Zelf kunnen leerlingen kiezen uit werkvorm, tempo, tijd en plaats.

Het meten van effectiviteit op inidividueel niveau gebeurt aan de hand van kindgesprekken en toetsresultaten. Op groepsniveau meten we effectiviteit door groepsbesprekingen en leerlinvolgsysteem analyses. Schoolanalyses door middel van leerkrachtgesprekken, analyses vanuit Parnassys en de koppeling naar onze missie en visie, geven een goed beeld waar de school staat en waar de school nog aan wil werken.

"Efficiency measure: a simple and economic reorganization of the school"

effectief


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.