Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Reflectie

De ontwikkellijnen zijn helder beschreven. De leerlingen reflecteren aan de hand van de beschrijvingen op hun eigen ontwikkeling. De leerkracht doet dat ook. Over waardering vindt een gesprek plaats tussen leerkracht en leerling. Op deze manier leert de leerling optimaal over zijn eigen ontiwkkeling.

"I would bet he first tot hear welcome criticism"

reflectie


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.