Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Snappet

Op de Sprenge vaassen werken we met Snappet.

Doel van Snappet

Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een laptop met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze laptop dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden.

Hoe werkt het:

Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de laptop waarbij de uitwerking nog wordt opgeschreven in een schrift. De leerling ziet meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren.
 

Voor Snappet hebben we schoolbreed de volgende afspraken: 

• Snappet is leidend bij rekenen, taal en automatiseren.
• Snappet wordt bij spelling ingezet als verwerking op individuele doelen (via werkpakket)
• In Snappet wordt het antwoord genoteerd. De uitwerking/aantekening wordt gedaan in een schrift/ op papier.
• Er wordt geen muziek geluisterd tijdens het werken op Snappet (alleen als dit afgesproken is met de leerkracht).
• Voor rekenen via Snappet wordt de methode wereld in getallen ingezet.
• Voor taal via Snappet wordt de methode taal op maat ingezet.
• Er staat 1 doel centraal tijdens de lessen via Snappet
• Aan het begin van de dag worden alle laptop opgehaald door de leerkracht.
• Aan het einde van de dag worden alle laptops weer aan de lader gelegd door de leerkracht.
• Leerlingen in groep 3 krijgen een koptelefoon die zij kunnen gebruiken tijdens de Snappet les. Deze koptelefoon is bezit van school.
• Leerlingen krijgen allemaal een eigen laptop. Deze laptop lenen ze van school. Wanneer er bewust schade wordt aangericht aan de laptop, zijn de kosten voor eigen rekening. 

Snappet thuisgebruik
• Leerlingen mogen werken aan werkpakketten in overleg met leerkracht.
• Leerlingen mogen werken aan automatiseer oefeningen
• De leerkracht is vrij om enkele taken voor leerlingen klaar te zetten

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.