Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Kanjertraining

Kanjertraining 

Op de Sprenge Vaassen gaan wij met elkaar om en werken wij met elkaar samen vanuit de kanjermethode. Deze heeft als doel leerlingen positief over zichzelf en een ander leren denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling minder sociale stress, dit kan op de langere termijn leiden tot betere concentratie en leerresultaten. Wij leren de leerlingen handvatten aan om te gebruiken in sociale situaties. In de gespreksruimte bevindt zich een map met de werkwijze van de kanjertraining op onze school. Alle klassen geven op hetzelfde moment in de week Kanjertraining. Er wordt dus elke week een les gegeven. 

Op de Sprenge Vaassen staan vijf afspraken centraal ter bevordering van het pedagogisch klimaat:

• wij helpen elkaar.
• we vertrouwen elkaar.
• niemand speelt de baas.
• niemand lacht uit.
• niemand doet zielig. 

Twee keer per jaar vullen de kinderen via ZIEN een vragenlijst in waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling/welbevinden en betrokkenheid kunnen volgen. ZIEN wordt door de groepsleerkrachten geanalyseerd. 

Kapstokregels
Naast de kanjerregels houden wij ons aan de kapstokregels voor het creëren van duidelijkheid en rust in de school, op het schoolplein en in de gymzaal.
1. De school is binnen een wandelgebied, buiten kunnen we lekker rennen. Bij deze afspraak wordt gelet op:
• In de school wordt gelopen
• In de school praten wij op een normale toon
• Op het schoolplein wordt niet gefietst
• Tijdens het werken in het trefpunt houden wij ons aan de afspraken van de ruimte 

2. We zorgen goed voor onze spullen, dan zijn ze morgen weer te gebruiken. Bij deze afspraak wordt gelet op: • Wij hangen onze jassen en tassen aan de kapstok
• Wij ruimen gebruikte spullen netjes op
• Wij laten het klaslokaal, kleedkamer, trefpunt netjes achter.
• Wij houden het schoolplein schoon
• Wij houden het toilet netjes. 

3. Voor groot en klein zullen wij aardig zijn Bij deze afspraak wordt gelet op:
• Wij helpen elkaar.
• Wij zoeken een maatje bij het oplossen van een conflict.
• Wij zoeken de leerkracht wanneer je hulp nodig hebt

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.