Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Verantwoordelijkheid/Vrijheid

Vrijheid betekent niet dat een kind kan doen en laten wat het wil; het gaat gepaard met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Kleuters en 12-jarigen ervaren vrijheid in verschillende mate op hun eigen manier. In taken vinden leerlingen vijrheid en verantwoordelijkheid. Hun keuze ligt in: het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken, het als of niet raadplegen van keuze van hulpbronnen, alleen werken of samenwerken met anderen en de tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed.

De leerkracht kent en begeleidt de kinderen individueel goed. De ruimte voor ieders vrijheid en verantwoordelijkheid wordt afgestemd op wat de leerlingen aankan.

"Freedom and responsibility together perform the miracle"

verantwoordelijk


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.