We halen

de wereld

in de school

Maak

kennis met

onze school

Nieuws > Nieuwsflits > ouderavond kanjertraining

ouderavond kanjertraining

OUDERAVOND KANJERTRAINING

Beste ouders/verzorgers,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een ouderavond. De afgelopen periode heeft het team een intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept hebben in de principes van de Kanjertraining . De komende jaren zullen wij ons hierin verder bekwamen. Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels:

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid  van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.

Bij de start van het schooljaar zijn we begonnen met kick-fittrainingen, die nu overgepakt worden door Kanjeroefeningen.

Na de herfstvakantie gaan wij officieel starten, maar mogelijk beginnen we morgen al met de eerste oefeningen. Daar zullen jullie wellicht via de kinderen wel wat van horen.

Wij willen graag een gecertificeerde “ Kanjerschool “ worden. De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen jullie als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s) op de ouderavond.  Het is erg belangrijk dat jullie als ouder geïnformeerd zijn over de werkwijze van de school en  hoe jullie daar thuis mee om kunnen gaan en dat jullie op de hoogte zijn van de grenzen die we hanteren op school.

De ouderinformatieavondKanjertraining wordt gehouden op woensdagavond 17 oktober 2018 om 19.30 uur.

De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining. Vanaf 19.15 uur zijn jullie welkom voor een kopje koffie of thee. Ben je verhinderd voor deze informatieavond dan stellen we het zeer op prijs dat je dat even laat weten aan de leerkracht van je oudste kind dat bij ons op school zit. De avond duurt tot 21.30 uur.

 

Willen jullie ook aan de leerkracht van het oudste kind laten weten of je alleen of samen komt. Dan zorgen wij voor voldoende stoelen. Dat kan je aan de leerkracht doorgeven via Parro. Je mag het natuurlijk ook even op een briefje meegeven.

 

Ik/wij komen met _____  personen naar de informatieavond Kanjertraining

  •  

Wij zijn de ouders van:________________________________

Deel deze pagina:

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.